“Vì ngu dân” ta bị diệt vong!

Thời đại rực rỡ Hồ Chí Minh
Gái thơ đi rao bán tiết trinh
Thanh niên lũ lượt đi nô dịch
Cả nhân loại nguyền rủa rẻ khinh!

“Vì ngu dân” nên đã cả tin
Nhờ tài lãnh đạo Hồ Chí Minh
Chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ
Đưa đất nước ta đến quang vinh!

“Vì ngu dân” nên lũ súc sinh
“Bắc kỳ lý luận” heo Ba Đình
Đè đầu cỡi cổ cả dân tộc
Hơn bốn mươi năm vẫn làm thinh!

“Vì ngu dân” lũ ăn cám xú
Vẻ vời cho đốt củi lò tôn
Thiên hạ đua nhau khen Trọng lú
“Nhốt quyền lực” “đồng chi”́ đồng môn!

Chúng bá vai cúi đầu ôm hôn
Chúng hèn hạ nhục nhã lòn trôn
Cắt đất dâng kẻ thù truyền kiếp
“Vì ngu dân” ta vẫn suy tôn!

Âu Mỹ Nhựt ai tin cộng sản?
Chỉ loài phường tuồng đồ vong bản
Như Hồ Chí Minh và bầy đàn
Mới ngu đần đi theo cộng sản!

Nhưng chính chúng ta “Vì ngu dân”
Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm
Tổ Quốc đang bên bờ vực thẳm
An thân ta cúi đầu ngậm câm!

Nông Dân Nam Bộ

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s