An nhiên tự tại lòng nào

Làm thinh trước giặc ngoại xâm
Bịt miệng – cấm khẩu – ngậm câm khác gì?
Cúi đầu rút cổ ta thì
Cũng cùng là thứ vô nghì giống nhau

“Giàn khoan” “đồng trụ” giặc Tàu
Tàu phù Tàu khựa Tàu Mao cũng Tàu
Ngàn năm còn đó hận trào
Vùng lên diệt cộng cùng nhau đuổi Tàu

An nhiên tự tại lòng nào
Lòng nào hờ hững đồng bào Việt Nam?
Ai ơi nước mất nhà tan
Làm thân nô lệ lầm than tôi đòi?

Hèn hạ nhục nhã lạc loài
Vùng lên cứu lấy giống nòi Rồng Tiên!

Nông Dân Nam Bộ

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s