Hai con Thị Nở

Kim Ngân Kim Tiến hai con
Hai con Thị Nở, hai con tội đồ
Hai con hậu duệ rợ Hồ
Hai con mọi rợ cộng nô gian hùng

Kim Ngân quốc hội điên khùng
Kim Tiến y tế tận cùng gian manh
Việt cộng là thứ súc sanh
Giết dân bán nước, vinh danh kẻ thù

Cộng sản một lũ đui mù
Còn ta sao chịu ngục tù triền miên?
Còn đâu dòng giống Rồng Tiên
Còn đâu sông núi hồn thiêng Tiên Rồng?

Nông Dân Nam Bộ

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ trình Bộ Chính trị xem xét  2 phương án xử lý tài sản bất minh.

Image result for nguyễn thị kim tiến photos

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s