Nằm chờ sung rụng thì đừng mong!

Trăm năm trước cụ Phan Chu Trinh
Đã biết nguyên nhân ta mất nước
Vì dân trí thấp nên vô minh
Hết Tàu tới Tây chúng áp bức!

Thế nên cụ dấn thân hy sinh
Khai dân trí nâng cao dân khí
Cụ lập ra phong trào Duy Tân
Và đòi hỏi cải cách chánh trị!

Ta u mê nghe Hồ Chí Minh
Tên mọi rợ súc sinh cẩu trệ
Gieo bao nhiêu thống khổ điêu linh
Để bây giờ vẫn bị nô lệ!

Lạc hậu đói nghèo bị rẻ khinh
Nội chiến tương tàn bao thế hệ
Năm triệu người Việt Nam hy sinh
Càng ngày tình trạng càng tồi tệ!

Khoa bảng trí thức thua cục phân
Hèn nhát trước bè lũ vong bản
Trong khi đại đa số người dân
Cúi đầu sợ hãi trong mê sảng!

Mười sáu vàng bốn tốt viển vông
Nằm chờ sung rụng thì đừng mong
Lấy lại những gì ta đã mất
Ải Nam Quan – Bản Giốc – Biển Đông!

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

2 responses »

  1. vivi099 says:

    Bài thơ ý tuyệt vời… Cảm ơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s