Ngày mất nước không xa!

Ngày nào còn cộng sản
Trên đất tổ quê cha
Thì bè lũ vong bản
Còn tàn phá nước ta!

Ngày nào còn Mác xít
Thì còn Formosa
Còn Tây Nguyên Bô Xít
Còn tô giới Trung Hoa!

Còn chế độ thổ tả
Còn bọ giòi cặn bã
Còn xiềng xích ngục tù
Còn sống đời hoang dã!

Còn đâu Hoàng Trường Sa?
Ải Nam Quan Bản Giốc?
Còn chăng bãi tha ma
Và rợ Hồ phản quốc!

Những biệt phủ vi la
Trông lộng lẫy nguy nga
Chủ nhân toàn quỷ đỏ
Trải dài cả nước ta!

Ta lệ thuộc Trung Hoa
Ta bại hoại thối tha
Thì đói nghèo lạc hậu
Ngày mất nước không xa!

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s