Đời dễ có mấy tay?

“Vợ nó ta lấy xài
Con nó ta khiến sai
Tài sản nó ta cướp”
AK có trong tay!

Sống bưng bô đại Hán
Chết được làm quốc táng
Thật có một không hai
Hoan hô Mao xếnh xáng!

Đời dễ có mấy ai?
Đồ mọi rợ tay sai!

Nông Dân Nam Bộ

ĐM

Image result for đỗ mười photos

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s