Tự Hào Việt Nam?

Việt Nam ta đáng tự hào
Tự hào dân tộc – đồng bào Việt Nam?
Tự hào thống khổ lầm than
Tự hào gấm vóc giang san điêu tàn?

Tự hào lạc hậu nghèo nàn
Tự hào huynh đệ tương tàn dã man
Tự hào rước giặc ngoại bang
Tự hào nô dịch lang thang xứ người?

Tự hào đi làm trò cười
Nửa người nửa ngợm đười ươi vô loài
Tự hào thân phận tôi đòi
Tự hào phỉ báng giống nòi ông cha?

Tự hào quỳ lạy Nga Hoa
Tự hào thiên hạ bán rao gái mình?
Tự hào cái xác thúi ình
Tự hào bè lũ súc sinh rợ Hồ?

Tự hào cuốc mả đào mồ
Tự hào mọi rợ tội đồ Việt gian
Tự hào “đất nước dân oan”
Tự hào lết thết lang thang ăn mày?

Tự hào đi sứ ngủ ngày?

Nông Dân Nam Bộ

AFP chú thích rằng "một thành viên của phái đoàn Việt Nam ngủ khi tham gia phiên họp Đại hội đồng LHQ"

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s