Sư “quốc doanh”

Một đám sư “quốc doanh”
Ăn phải bã “lợi danh”
Rình rang lễ tưởng niệm
Tên cộng phỉ súc sanh!

San bằng chùa Liên Trì
Sư “quốc doanh” làm gì?
Vô tri như sỏi đá
Khác gì thứ vô nghì!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s