Chuyện gì chúng không dám?

Đất nước chúng còn bán
Thì chuyện làm quốc táng
Với bè lũ rợ Hồ
Chuyện gì chúng không dám?

Chúng còn dám cả gan
Bắt làm lễ quốc tang
Cho cái tên đồ tể
Fidel Castro – ngoại bang!

Chưa hết – bọn chó chết
Xây công viên tượng đài
Trong khi dân lê lết
Nghèo đói mãi kéo dài!

Có cây súng trên tay
Bọn thái thú nô tài
Lũ quái thai mọi rợ
Ăn no làm tay sai!

Đoạn kết mới đáng sợ
Mất nước trong nay mai!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s