Ba thằng

Tư Sang Hai Nhựt Ba Đua
Ba thằng chúng nó làm vua thành Hồ
Ba thằng cộng phỉ tội đồ
Ba thằng sắp sửa vô lò nay mai

Ba thằng mọi rợ tay sai
Ba thằng gian ác nô tài Việt gian
Ba thằng cướp đất dân oan
Ba thằng phá nát Thủ Thiêm Sài Gòn!

Nông Dân Nam Bộ

Image result for trương tấn sang photos

Image result for lê thanh hải photos

Image result for nguyễn văn đua photos


Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s