Một thế hệ liệt kháng băng hoại

Lịch sử Việt Nam chúng chối bỏ
Chúng vinh danh những tên đồ tể
Mang tên trường học – tên công viên
Đầu độc tuổi trẻ đồ cặn bã!

Trường trung học phổ thông Che Guevara
Quê hương của cụ Phan Thanh Giản
Nơi yên nghỉ danh nhân nước ta
Petrus Ký – Đồ Chiểu – Võ Trường Toản!

Nhớ ơn tên quỷ đỏ tam vô
Quảng Trị có công viên Fidel Castro
Vinh danh tên tội đồ nhân loại
Tên đồng môn đồng chí cáo Hồ!

Ta làm thinh an nhiên tự tại
Vô tri như sỏi đá cỏ cây
Một thế hệ liệt kháng băng hoại
“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”?

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s