Hình như chúng ta đang đánh đĩ?

Bến Tre – trường mang tên Che Guevara
Vinh danh tên khủng bố Argentina
Công viên Fidel Castro tại Quảng Trị
Nhớ ơn tên đồ tể Cuba!

Bắt dân ta tôn thờ thổ phỉ
Nhớ ơn loài quỷ đỏ vô thần
Chúng nó tiếp tục làm trò khỉ
Đồng Mao tệ sắp sửa lưu hành!

Hình như chúng ta đang đánh đĩ?

Nông Dân Nam Bộ

Trường trung học phổ thông tại Mỏ Cày – Bến Tre

Công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s