Ta ngu ơi là ngu!

Ai giỏi hơn “cụ Ngô”
Ai khôn hơn “bác Hồ”
Hai lãnh tụ kiệt xuất
Hay là hai tội đồ?

Cụ của bạn anh minh
Bác của chúng tài tình
Sao dân ta nghèo đói
Bị thiên hạ rẻ khinh?

Sao không biết tủi nhục
Đang sống trong ngục tù
Tận cùng đáy địa ngục
Vẫn chia rẽ hận thù?

Bịnh tôn thờ lãnh tụ
Ta ngu ơi là ngu!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s