Bảy Mươi Bốn Năm

1917 – 1991 Bảy mươi bốn năm
Liên Xô cộng sản chỉ tồn tại
1945 – 2018 Bảy mươi ba năm
Nước Việt Nam tàn lụi băng hoại!

Bảy Mươi Ba Năm trong hờn căm
Nếu Thành Đô trở thành hiện thực
Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm
Việt Nam không còn – ta mất nước!

Nông dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s