Bất Hạnh Thay!

Học mà được như hai cụ Phan
Được như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Thì quả thật dân mình có phúc
Bất hạnh thay, học để làm quan!

Học cao hiểu rộng Khai Dân Trí
Học cao hiểu rộng Nâng Dân Chí
Biết Đoạn Tuyệt Tự Lực đứng lên
Học cao hiểu rộng làm Kẻ Sĩ!

Ta có Nguyễn Trường Tộ – Bùi Viện
Nhưng ta thiếu Minh Trị Thiên Hoàng
Ta không có được Lý Quang Diệu
Không có Phác Chánh Hy Đại Hàn!

Đất nước trong tay bọn ngu ngốc
Hơn thế nữa lại còn phản quốc
Thế nên Việt Nam như hôm nay
Lạc hậu đói nghèo trong tang tóc!

Khoa bảng trí thức làm tay sai
Đi bưng bô an phận nô tài
Hoặc vô cảm an nhiên tự tại
Vinh thân phì gia – sao mỉa mai?

Và bất hạnh thay – mây vẫn bay!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s