“Chết dưới tay Trung Quốc”

Hai đại nạn cực kỳ thảm khốc
Một bởi đám Hồi Giáo cực đoan
Hai vì bọn bành trướng “Trung Quốc”
Cả hai đều tàn ác dã man!

Cả hai gieo điêu linh tang tóc
Cả hai gây chết chóc lầm than
Nhưng thảm họa do bọn “Trung Quốc”
Đưa ta trở về thời hồng hoang!

Hồi Giáo cực đoan chỉ khủng bố
Và phá hoại thế giới văn minh
Đại Hán hủy diệt cả thế giới
Gây chiến tranh – ô nhiễm môi sinh!

Ỷ to xác đại Hán phá nát
Phá tan hoang – nát bấy hành tinh!

Nông Dân Nam Bộ

Mời Nghe đọc “Chết dưới tay Trung Quốc”

Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 – Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry | Trò Chuyện Đêm Khuya

Chết Dưới Tay Trung Quốc #2 – Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry | Trò Chuyện Đêm Khuya

Chết Dưới Tay Trung Quốc #3 – Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry | Trò Chuyện Đêm Khuya

Chết Dưới Tay Trung Quốc #4 End – Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry | Trò Chuyện Đêm Khuya

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s