Đồng Nhân Dân Tệ ai xài?

Tiền như giấy lộn ai xài!
Vậy mà bè lũ nô tài Việt gian
Chúng cho lưu hành tràn lan
Đang tâm chúng bán giang san cho Tàu!

Thế giới không một nước nào
Xài Nhân Dân Tệ trừ Tàu và ta
Ngay cả Triều Tiên Cu Ba
Ai Lao Cam Bốt – Đô La mới xài!

Nông Dân Nam Bộ

Image result for đồng nhân dân tệ trung quốc photos

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s