“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”***

“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”
Lãnh đạo toàn thái thú nô tài
Đi bưng bô ôm hôn quỳ lạy
Rước giặc vô nhà để xéo giày!

“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”
Lãnh đạo toàn một lũ bất tài
Đờ mờ cờ sờ bê tê bốc
Ta phải làm sao mới như vầy!

“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”
Đói nghèo lạc hậu cứ kéo dài
Năm nào cũng giảm nghèo cứu đói
Mãi mang thân phận kẻ ăn mày!

“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”
Trên đe dưới búa cứ đọa đày
Bảy mươi năm dài không thay đổi
Ngay trên quê mình chịu lạc loài!

Người dân phải thay trâu kéo cày
Công an thả ra vô quan tài
Vì đâu dân ta ra nông nỗi
“Có lẽ ta đâu mãi thế nầy”!

Nông Dân Nam Bộ

***Nguyễn Công Trứ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s