“Trung tâm vũ trụ là tao”

Gà què ăn quẩn cối xay
Ỷ mình to xác múa may quay cuồng
Nghĩ mình đại Hán siêu cường
Nhưng bị thiên hạ khinh thường là sao?

“Lưỡi bò chín đoạn của tao
Con đường tơ lụa ngày nào cũng tao”
“Trung tâm vũ trụ là tao”
Đỉnh cao cẩu trệ , chủ Mao .. tớ Hồ!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s