Giáo sư bưng bô Võ Tòng Xuân

Sách giáo khoa lịch sử lớp bảy
Bìa sách hình Vạn Lý Trường Thành
Theo ông không có gì sai trái
Vì công trình là một kỳ quan!

Hỏi ông giáo sư Võ Tòng Xuân:
Tại sao phải vinh danh đại Hán?
Bộ nước ta không có danh lam?
Ông không thấy đó là phỉ báng?

Trí thức chồn lùi giống như ông
Học tập tư tưởng Mao Trạch Đông
In hình đồ tể Mao xếnh xáng
Chắc làm ông khoái lắm phải không?

Đỗ Mười thứ mọi rợ như ông!

Nông Dân Nam Bộ

Giáo sư bưng bô Võ Tòng Xuân

Image result for giáo sư võ tòng xuân

Qua một số ý kiến quanh bìa sách giáo khoa lịch sử lớp 7, có ý kiến GS Võ Tòng Xuân: “Bìa sách lịch sử in hình Vạn Lý Trường Thành có gì là sai? Đấy là công trình xây dựng vĩ đại, một kỳ quan của thế giới”

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s