Cũng như Tổng Thống xứ Cờ Hoa!

Tôi biết một người ở nước ta
Cũng như Tổng Thống xứ Cờ Hoa
Khi về hưu không có gì cả
Không nhà – không lương – không công xa!

Ông hoàn toàn là người vô sản
Lão Trượng Miền Nam Trần Văn Hương
Ông là hiện thân một kẻ sĩ
Công Hầu Khanh Tướng coi như không!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s