Không phải vô cớ …

Quen rồi mọi chuyện có quan thầy
Khoa bảng trí thức ta ù lỳ
Hậu quả kéo dài trong nô lệ
Đất nước trong tay lũ vô nghì!

Mang tư duy thân phận tôi đòi
“Nằm chờ sung rụng” đã quen rồi
Liệt kháng – bạc nhược – không biết nhục
Khoa bảng trí thức ta quá tồi!

Cụ Phan Chu Trinh khai dân trí
Và đồng thời chấn hưng dân khí
Sau đó Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Với chủ trương “Tự Lực – Đoạn Tuyệt”
Vẫn không giúp chúng ta mở mang?

Không phải vô cớ Mao Trạch Đông
So sánh trí thức thua cục phân!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s