Hỏi ai không nguyền rủa?

Sống lọc lừa khôn lỏi
Là người đâu ai ưa
Gây quá nhiều tội lỗi
Vẫn tiếp tục không chừa!

Hỏi ai không nguyền rủa?

Trung cộng đi tới đâu
Mang oán than tới đó
Thông đồng lũ bọ sâu
Gieo tang thương nghèo khó!

Ngoài cái thứ ngựa trâu
Ai giao thương với nó?
Có cái đám xà mâu
Bè lũ Hồ bã chó!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s