Suy nghĩ đi tuổi trẻ Việt Nam!

Có một nước mà ai cũng biết
Chủ nhân hầu hết những phát minh
Tự do – chống độc tài Mác Xít
Văn minh giàu mạnh nhứt hành tinh!

Tân Thế Giới – Hiệp Chủng Cờ Hoa!

Có một xứ ai ai cũng biết
Đông dân vào bậc nhất hành tinh
Trung tâm vủ trụ – theo Mác xít
Bị thiên hạ nguyền rủa rẻ khinh!

Năm ngàn năm văn hiến Trung Hoa!

Một Cờ Hoa nhân bản trí tuệ
Một Trung Hoa lạc hậu trì trệ
Làm hàng giả độc hại giết người
Kéo dài trong đói nghèo nô lệ!

Một Cờ Hoa khai phóng kiêu sa
Một Trung Hoa mưu mô tàn độc
Con đường nào cứu lấy nước ta?
Ai người vì quốc gia dân tộc?

Suy nghĩ đi tuổi trẻ Việt Nam!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s