Việt cộng chúng có còn là người?

Cũng mang dáng dấp một con người
Cũng đi cũng đứng cũng nói cười
Nhưng Hồ và bầy đàn hậu duệ
Như loài cẩu trệ lũ bọ giòi!

Chúng hiện nguyên hình loài trùng độc
Chúng dìm cả dân tộc tôi đòi
Đã và đang cất đất giao giặc
Phản quốc – hủy diệt cả giống nòi!

Ta cúi đầu hèn hạ chịu nhục
Ta vẫn tiếp tục – vẫn dùng lời?
Đói nghèo – tận cùng đáy địa ngục
Việt cộng chúng có còn là người?

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s