Donald Trump, ông quá dumb!

Tưởng bở ông cao cờ
Nào ngờ ông gà mờ
Trên cương vị Tổng Thống
Sao tuyên bố dại khờ?!

Tổng Thống xứ Cờ Hoa
Nghe ông nói cứ ngỡ
Ông làm việc cho Nga
Sao ông lại gàn dở?!

Ông thích đi giao du
Toàn với bọn đồ tể
Ông khen Kim Jong Un
Tên tội đồ cẩu trệ!

Đi phó hội Helsinki
Không còn thể thống gì
Nguyên hình ông hiện rõ
Donald Trump vô nghì!

Tổng Thống Nga Putin
Một tên KBG
Tàn ác và khát máu
̀Ông trao trọn tin yêu!

Bạn bè ông coi rẻ
Ông, một kẻ đáng khinh
Ai đâu đi chia sẻ
Với bè lũ súc sinh!

Kim Jong Un – Putin!

Mọi người đang nguyền rủa
Tên tuổi Donald Trump
Thôi vô phương cứu chữa
Donald Trump, ông quá dumb!

Nông Dân Nam Bộ

a man wearing a suit and tie

Image

Olga Skabeeva (YouTube/screen grab)

Russian state TV host pegs Trump as a Putin asset: ‘He really smells like an agent of the Kremlin’
A host on Russian state TV commented this week that President Donald Trump “smells like an agent of the Kremlin.” The remarks were made on the Russian program 60 Minutes following Trump’s summit and press conference with Russian President Vladimir Putin.
“It is very bizarre, you can’t bash your own country like that – especially when you’re the president,” one host noted, according to a transcript provided by Russian media analyst Julia Davis.
Co-host Olga Skabeeva added: “When Trump says our relations are bad because of American foolishness and stupidity, he really smells like an agent of the Kremlin.”

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s