Nếu Lỡ…

Nếu ta lỡ đạp phải cục phân
Ta rửa chân hay ta chặt bỏ?

Chắc chắn ta không thể chặt chân!

Cũng cùng là da vàng máu đỏ
Cũng có cùng một mẹ sanh ra
Ta coi bọn rợ Hồ quỷ đỏ
Như anh em ruột thịt một cha?

“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, đỡ nâng lúc cần”!

Nhưng cộng sản không thể sửa đổi
Ta đối xử với chúng ra sao?
Dựa cột? câu sấu? hay treo cổ?
Khi chúng cũng cùng là đồng bào!

Cắt đất giao giặc là phản quốc
Tội phản quốc, tội đáng tru di
Nhổ cỏ ta phải nhổ tận gốc
Không đắn đo, không phải nghĩ suy!

Ta phải làm gì lũ ngu ngốc?
Có ai cao kiến chỉ giùm đi!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s