Donald Trump

Giàu từ trong trứng giàu ra
Tổng Thống Hiệp Chủng Cờ Hoa uy quyền
Uy quyền lẫn cả bạc tiền
Donald Trump có thể “mua tiên” dễ dàng?

Nhiều người cảm thấy bẽ bàng
Với lối hành xử phũ phàng như ông
Nói thẳng – ông không viển vông
“Nước Mỹ trên hết” ông không dông dài!

Thương gia thành đạt có tài
Nhưng là Tổng Thống liệu ngài thành công?
Có điều ăn nói như ông
Ỷ mình là một Tông Tông siêu cường

Ông thiếu lễ độ khiêm nhường
Nhiều người cho đó như phường du côn
Nhưng cũng lắm kẻ suy tôn
Cuồng Trump đến nỗi “điên cuồng” như ông!

Don Trump ông có biết không?

Nông Dân Nam Bộ

Subject: Trump Posters
Trump Posters

http://static.tinyletter.com/AZJunk/img/beam/5163941/7image045.jpg

These are the most profound posters I’ve ever seen.
You may not “like” the guy, but you can’t deny
where his heart is and factually know what he HAS accomplished.

http://static.tinyletter.com/AZJunk/img/beam/5163941/18image006.jpeg

http://static.tinyletter.com/AZJunk/img/beam/5163941/36image030.jpeg

http://static.tinyletter.com/AZJunk/img/beam/5163941/11image042.jpg

http://static.tinyletter.com/AZJunk/img/beam/5163941/21image014.jpeg

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s