Mất Nước Tới Nơi Vẫn Lo Ăn?

Chín chục triệu người, ngộ quá nhỉ?
Khoa bảng trí thức đâu rồi hỉ?
Không lẽ tất cả đang trùm chăn?
Không thể tất cả đều Thô Bỉ?

Mất Nước Tới Nơi Vẫn Lo Ăn
Thảo nào không bằng cả cục phân!

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s