Nhớ rằng chúng nó là thằng!

Bao giờ cho hết lầm than?
Bao giờ thôi hết gian nan lạc loài?
Bao giờ mới hết tôi đòi?
Bao giờ tiêu diệt bọ giòi Việt gian!

Bao giờ quét sạch tham quan
Bao giờ đuổi hết Hán gian về Tàu
Bao giờ toàn thể đồng bào
Máu thù sôi sục hận trào hờn căm!

Bao giờ nhận diện ngoại xâm
Kẻ thù truyền kiếp ngàn năm giặc Tàu
Tàu phù – Tàu khựa – Tàu nào
Tàu nào cũng giết đồng bào Việt Nam!

Giang san gấm vóc nát tan
Lạc hậu nghèo đói tan hoang vì Tàu
Tàu Đặng Tàu Tập Tàu Mao
Tàu nào cũng ác như nhau nhớ rằng!

Nhớ rằng chúng nó là thằng
Là thằng cộng sản – là thằng gian manh
Là loài trùng độc hôi tanh
Là đồ mọi rợ súc sanh tội đồ!

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s