Vùng Lên!

Đình công bãi thị xuống đường
Sinh viên bãi khóa biểu dương tuần hành
Đồng loạt tất cả tỉnh thành
Vùng lên cứu nước ta giành giang sơn!

Máu thù sôi sục từng cơn
Quê hương tan nát tủi hờn diệt vong
Rợ Hồ cắt đất cho không
Mồ hôi xương máu Tổ Tông giống nòi!

Thề không chấp nhận tôi đòi
Vùng lên quét sạch bọ giòi Việt gian
Ai ơi nước mất nhà tan
Kẻ thù truyền kiếp nghinh ngang quê mình!

Vùng lên hỏi tội Ba Đình
Vùng lên quét sạch súc sinh rợ Hồ
Vùng lên diệt lũ tội đồ
Sâu dân mọt nước cộng nô bạo tàn!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s