Bảy Mươi Năm!

Bảy mươi năm “đờ mờ cờ sờ”
Bảy mươi năm “fắc bê tê bốc”
Bảy mươi năm trong tay i tờ
Bày mươi năm ngu ngốc phản quốc!

Đâu phải Võ Trọng Việt mà Hồ
Chữ nghĩa cũng không đầy lá mít
Tất cả bọn rợ Hồ tội đồ
Làm trò cười ngu dốt lố bịch!

Nhưng chính ta – phải chính chúng ta
Ngậm câm để văn hóa lớp ba
Theo cộng sản ôn dịch thổ tả
Về đào mồ cuốc mả Ông Cha!

Hủy diệt cả giống nòi chủng tộc
Biến nước ta lệ thuộc Trung Hoa
Bảy mươi năm dài ta ngu ngốc
Hèn hạ nhục nhã không dám la!

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s