Ngu còn hơn con bò!

Donald Trump – Kim Jong Un
Có một mẫu số chung
Dù một già một trẻ
Cùng ăn nói lung tung!

Hành xử khó lường trước
Sợ Donald Trump nổi khùng
Kim Jong Un xuống nước
Đành muối mặt phục tùng!

Nếu đem so với lú
Và bầy đàn rợ Hồ
Kim thuộc hàng con cháu
Bỏ xa đám tội đồ!

Vậy mà lũ bưng bô
Lão thành lẫn trí thức
Việt kiều vẫn ngây ngô
Cúi đầu ngài tổng lú!

Vẫn dâng thỉnh nguyện thư
Vẫn kính xin kiến nghị
Mang ơn tên đốt lò
Bắc kỳ có lý luận!

Ngu còn hơn con bò!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s