Bình Thuận Rực Lửa!

Dân Phan Thiết bao năm rên xiết
Khói xả thải nhà máy Vĩnh Tân
Ô nhiễm môi trường hàng ngày giết
Dân Bình Thuận sống trong hờn căm!

“Lửa Bình Thuận” dấu hiệu sắp sửa
Chế độ nầy không còn lâu nữa
Một chế độ mục rửa bạo tàn
Nhìn chỗ nào cũng thấy nôn mửa!

Cộng sản độc tài sắp cáo chung
“Lửa Bình Thuận” dấu hiệu báo tử
Lửa đốt sạch bè lũ tàn hung
Bọn súc sanh Ba Đình quỷ dữ!

Nối bước “Lửa Bình Thuận” đi trước
Vùng lên chống bất công áp bức
Hỡi toàn thể nòi giống Tiên Rồng
Đứng lên diệt rợ Hồ bán nước!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s