Bọn Việt gian vong nô

Tất cả bọn rợ Hồ
Là tội đồ dân tộc
Đồ vong bản tam vô
Là bọ giòi trùng độc!

Bọn Việt gian vong nô
Ký công hàm ngu ngốc
Và mật ước Thành Đô
Chúng bán rẻ Tổ Quốc!

Và bây giờ đặc khu
Chúng té nổ đui mù
Cắt đất chúng giao giặc
Tên láng giềng Tàu phù!

Là kẻ thù truyền kiếp!

Nông Dân Nam Bộ

Image result for đảng cộng sản việt nam photos

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s