Đứng lên đáp lời Sông Núi

Tới nước nầy rồi vẫn như không
Mười sáu vàng bốn tốt viển vông
Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc
Ngồi nhìn giống nòi bị diệt vong?!

Chín chục triệu con cháu Lạc Long
Mất nước tới nơi coi như không?
Mai nầy nô lệ bọn Tàu khựa
Khom lưng quỳ lạy Mao Trạch Đông?!

Ngu si phản quốc như Trọng lú
Cúi đầu hèn hạ như Tư sâu
Hay như Nguyễn Sinh Hùng quỳ lạy
Bưng bô chấp nhận làm ngựa trâu?!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s