Máu Đã Đổ

Vì sợ hãi vì tiếc máu xương
Ta hèn hạ cúi đầu rút cổ
Máu đổ đầu rơi trên quê hương
Bảy mươi năm điêu linh thống khổ!

Ta làm thinh chấp nhận đau thương
Như đàn trừu âm thầm gặm cỏ
Chịu lạc loài ngay trên quê hương
Họa hoằn thỉnh nguyện thư xin xỏ!

Ngày nào vẫn còn bọn súc sinh
Máu vẫn đổ và tiếp tục đổ
Hồn thiêng sông núi có hiển linh
Cho ta biết mắc cỡ xấu hổ!

Ngày Đó Sẽ Không Còn Máu Đổ!

Nông Dân Nam Bộ

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s