Đứng lên quét sạch rợ Hồ!

Mồ hôi xương máu ông cha
Để lại con cháu nước ta bây giờ
Sao ta vô cảm hững hờ
Để cho bè lũ i tờ bán ăn?

Cộng sản vong bản lai căng
Dã man tàn ác thiểu năng ngu đần
Dìm cả dân tộc bần hàn
Lạc hậu nghèo đói lầm than lạc loài!

Chối bỏ chủng tộc giống nòi
Cam tâm bán nước tôi đòi ngoại bang
Thác Bản Giốc Ài Nam Quan
Còn đâu gấm vóc giang san cơ đồ?

Đứng lên quét sạch rợ Hồ!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s