Sống mà …

Sống mà rút cổ cúi đầu
Thà làm cầm thú ngựa trâu hơn người
Sống mà dở khóc dở cười
Thà làm dã thú đười ươi hơn là

Sống mà mất nước tan nhà
Thà là sỏi đá không thà vong nô
Sống mà như bọn rợ Hồ
Sâu dân mọt nước tội đồ Việt gian!

Ai ơi đất nước tan hoang
Người dân nghèo đói lầm than lạc loài
Cũng vì bè lũ bọ giòi
Dìm cả dân tộc tôi đòi ngoại bang!

Ai ơi nước mất nhà tan!

Nông Dân Nam Bô

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s