Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc

Ta khinh chúng óc trâu phản quốc
Nhưng chính ta thật ra ngu ngốc
Làm thinh để cho lũ súc sinh
Bọn rợ Hồ cầu vinh mãi quốc!

Công hàm biển đảo Phạm Văn Đồng
Hoàng Trường Sa lọt vô tay giặc
Hội nghị Thành Đô chúng cho không
Ải Nam Quan – cho luôn Bản Giốc!

Mười sáu vàng bốn tốt viển vông
Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc
Nhượng địa như Ma Cao Hong Kong
Không lẽ ta cứ mãi ngu ngốc?!

Nông Dân Nam Bộ

 

 

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s