Đau đớn nầy làm sao nói ra?

Giặc có cả máy bay tàu lặn
Với súng trường đại pháo xe tăng
Trong khi ta thì quá lạc hậu
Tầm vong vạt nhọn chống xâm lăng!

Một trăm năm đô hộ Phú Lang Sa!

Đó là chuyện dĩ vãng đã qua
Bây giờ vì cái đám Hồ tặc
Ôm hôn quỳ lạy bọn Nga Hoa
Ký công hàm – Thảnh Đô rước giặc!

Mất nước vì văn hóa lớp ba
Vì cái đảng ôn dịch thổ tả
Vì kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa
Vì cái đám súc sinh cặn bã!

Mất nước vì “còn đảng còn mình”
Vì cái đám tội đồ Ba Đình
Vì Ba X Tư sâu Trọng lú
Vì tên lộn giống Hồ Chí Minh!

Ta cúi đầu hèn hạ nhục nhã
Ngậm câm chịu cay đắng xót xa
Tội lỗi nầy tại ta tất cả
Đau đớn làm sao nói hết ra?

Bốn ngàn năm xương máu ông cha!

Nông Dân Nam Bộ

Image result for còn đảng còn mình

Thumbnail

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s