Ngày mất nước không lâu!

Có bao giờ tôi nghĩ
Bọn súc sanh cộng phỉ
Chúng nó là con người
Mà chỉ là loài khỉ!

Đồ cái thứ thô bỉ
Lê Khả Phiêu Đỗ Mười
Bỉ ổi vô liêm sỉ
Chỉ tổ làm trò cười!

Ngay cả Hồ Chí Minh
Võ Nguyên Giáp Trường Chinh
Bọn sớm đầu tối đánh
Lê Duẩn Nguyễn Văn Linh
Cũng cá mè một lứa
Toàn cái thứ súc sinh
Nông Đức Mạnh Trọng lú
Nguyễn Tấn Dũng Tư sâu
Rừng rú ăn cám xú
Như đám chó xà mâu
Thằng nào cũng mập ú
Toàn là thứ óc trâu!

Ngày mất nước không lâu!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s