Chính Văn Hóa Trung Hoa Giết Ta!

Tôi đã coi và tôi đã khóc
Mừng chảy nước mắt cho Đại Hàn
Và tôi khóc vì ta ngu ngốc
Đã để nước ta phải lụi tàn!

Dễ quá chớ đâu có gì khó
Họ cũng như chúng ta kia mà
Có khác biệt chăng là văn hóa
Văn hóa Nhựt – văn hóa Trung Hoa!

Họ bị ảnh hưởng bởi Nhật Bản
Còn ta ảnh hưởng bởi Trung Hoa
Tại sao không đoạn tuyệt dĩ vãng?
Chính Văn Hóa Nho Gia Giết Ta!

Coi đi để thấy ta mê sảng
Tất cả Hồ Chí Minh mà ra
Kiến thức yếu kém lại vong bản
Có biết gì đâu ngoài Nga Hoa!

Nhưng chung quy cũng tại chúng ta!

Nông Dân Nam Bộ

Advertisements

About thanhpham2013

Mục Đích của Thơ Phá Xiềng Nô Lệ là đăng những bài thơ: •Phản Kháng •Khôi Hài •Châm Biếm Về chế độ Súc Vật hay Súc Sinh Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s